HR

Toplinska izolacija vanjskih zidova zgrade s unutarnje strane

U slučajevima, ako toplinska izolacija fasade nije moguća te u zgradama za povremeno korištenje.

  1. armirana temeljna žbuka / masa za izravnavanje / unutarnja boja za zidove
  2. toplinska izolacija FRAGMAT XPS 300 NL potpuno zalijepljena s fasadnim ljepilom
  3. zid od opeke (Sd < 5 m)

VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspješne robne marke.
Više informacija
KVALITETA
Poslujemo u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja.
Više informacija
OKOLIŠ
Orijentirani smo na upravljanje regulatornim zahtjevima i smanjenju našeg utjecaja na okoliš.
Više informacija