HR
FRAGMAT XPS 300 GI
Ploče FRAGMAT XPS 300 GI od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 300 kPa s glatkom površinom i ravnim rubovima.
Više o proizvodu
FRAGMAT XPS 300 GL
Ploče FRAGMAT XPS 300 GL od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 300 kPa s glatkom površinom i rubovima sa stepenastim preklopom.
Više o proizvodu
FRAGMAT XPS 300 NI
Ploče FRAGMAT XPS 300 NI od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 300 kPa s hrapavom površinom („napolitanka“) i ravnim rubovima su namijenjene za ugradnju lijepljenjem i zalijevanjem s betonom te u slučajevima, ako se na njih direktno nanose...
Više o proizvodu
FRAGMAT XPS 300 NI 3000
Ploče FRAGMAT XPS 300 NI 3000 od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 300 kPa i većih dimenzija, s hrapavom površinom („napolitanka“) i ravnim rubovima su namijenjene prije svega za izradu prepusta strehe kod kosih krovova, ugradnju...
Više o proizvodu
FRAGMAT XPS 300 NL
Ploče FRAGMAT XPS 300 NL od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 300 kPa s hrapavom površinom (struktura „napolitanka“) i rubovima sa stepenastim preklopom su namijenjene za ugradnju lijepljenjem ili zalijevanjem betonom, te u slučajevima ako...
Više o proizvodu
FRAGMAT XPS 300 GE
Ploče FRAGMAT XPS 300 GE od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 300 kPa s glatkom površinom te rubovi oblikovani za spajanje na način „pero - utor“.
Više o proizvodu
FRAGMAT XPS 500 GL
Ploče FRAGMAT XPS 500 GL od ekstrudiranog polistirena, tlačne čvrstoće 500 kPa s glatkom površinom i rubovima sa stepenastim preklopom.
Više o proizvodu
XPS PLOČE U NAGIBU
XPS ploče u nagibu se koriste kod izvedbe nagiba u sustavima ravnih krovova, za neometano otjecanje oborinske vode i za dodatnu toplinsku izolaciju. Mogući nagib je 1,6 %. Tlačna čvrstoća je 300 kPa. Ploče se izrađuju prema narudžbi.
Više o proizvodu
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspješne robne marke.
Više informacija
KVALITETA
Poslujemo u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja.
Više informacija
OKOLIŠ
Orijentirani smo na upravljanje regulatornim zahtjevima i smanjenju našeg utjecaja na okoliš.
Više informacija