HR
Cijevi za podno grijanje PE/XC
CIJEV PE-Xc je četveroslojna (SD4+). Izrađena je od fizikalno umreženog polietilena (PEHD-Xc) s difuzijskom zaštitom EVOH (etil-vinil-alkohol) prema Normi DIN 16892/93 i DIN 4726. Deformaciju (pregib) cijevi u hladnom stanju je moguće otkloniti...
Više o proizvodu
Višeslojne cijevi za podno grijanje PE/AI/PE
VIŠESLOJNA CIJEV PE/Al/PE se sastoji od PE, ljepila, Al, ljepila, PE, namijenjena je za izvedbu podnog, zidnog i stropnog grijanja ili hlađenja. Sloj aluminija je zavaren bez prekrivanja.
Više o proizvodu
Cijevna pričvrsnica - ručna
RUČNA CIJEVNA PRIČVRSNICA je namijenjena za dodatno pričvršćenje cijevi podnog grijanja na sistemsku ploču i polaganju cijevi u dijagonalnom smjeru s obzirom na raster čepova; ručno umetanje.
Više o proizvodu
Cijevna pričvrsnica - strojna
STROJNA CIJEVNA PRIČVRSNICA je namijenjena za pričvršćenje cijevi podnog grijanja na sistemske ploče STIROTACKER uz korištenje alata za umetanje cijevnih obujmica.
Više o proizvodu
Razdjelnik za podno grijanje FRTS1 – Proširena konfiguracija
RAZDJELNIK FRTS1 čine dovodna (regulacijska) razdjelna cijev s preciznim regulatorima-indikatorima protoka (Regolux HSG – 0,5 l/min) i priključcima, te povratna (termostatska) razdjelna cijev s termostatskim ventilima i priključcima. Razdjelne...
Više o proizvodu
Matice s eurokonusom
Matice s eurokonusom za spajanje cijevi različnih promjera na razdjelnik; nije potreban specijalni alat.
Više o proizvodu
Ugradbeni razdjeli ormarić UPS
UGRADBENI RAZDJELNI ORMARIĆ UPS je izrađen od pocinčanog lima, vrata i vidni okvir su bijele boje. U kompaktnu cjelinu ga se sklapa neposredno prije ugradnje. Pogodan je za ugradnju u sve vrste zidova (opeka, beton, gips-kartonske zidove) i za...
Više o proizvodu
Sobni termostat
Sobni termostat regulira električni pogon ventila za regulaciju podnog grijanja s obzirom na željenu temperaturu zraka u prostoru. Podešavanje temperature u području od 5 do 30°C, kod radnog napona 230 V.
Više o proizvodu
Električni pogon
Električni pogon (glava) ventila za regulaciju pojedinog kruga podnog grijanja, koristi se u kombinaciji sa sobnim termostatom. Radni napon 230 V.
Više o proizvodu
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspješne robne marke.
Više informacija
KVALITETA
Poslujemo u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja.
Više informacija
OKOLIŠ
Orijentirani smo na upravljanje regulatornim zahtjevima i smanjenju našeg utjecaja na okoliš.
Više informacija