HR
Show menu

Kombi ploče

Besprijekoran za zdravlje, mogućnost 100 % recikliranja
Jednostavna ugradnja
Ekološki prihvatljiv
Lagane jedno-i višeslojne drveno-cementne građevne i akustične ploče
Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacijski materijal. Razvijale su se od prvobitnih jednoslojnih ploča do višeslojnih s jezgrom od ekspandiranog polistirena, mineralne, odnosno kamene vune i ostalih materijala s izuzetnim izolacijskim svojstvima. U primjeni su ostali svi tipovi ploča, jer osim uporabe za građevne namjene, često se koriste kao akustične ploče s dobrim toplinskim i zvučno izolacijskim, te apsorpcijskim svojstvima. Svakako, lagane drveno-cementne ploče zbog svog sastava spadaju u kategoriju prirodnih i prirodi prijaznih proizvoda.

Osnovna sirovina je drvo četinjača domaćeg podrijetla, iz kojega se izrađuje drvena vuna, koja s postupkom mineralizacije postaje teško zapaljiva, a u kompaktnu cjelinu je povezana s cementnim vezivom. Zbog cjelokupnog proizvodnog procesa vlakna drveta ne trunu, otporna su na insekte i na upijanje vode a u isto vrijeme su i neutralna kod ugradnje u kombinaciji s drugim građevnim materijalima i kovinama.

Prednosti

 • ploče od drvene vune – povezane cementom
 • pogodne za način skeletne gradnje, naročito kod obnova klasičnih zgrada
 • odlična podloga za klasične vapneno – cementne i gipsvapnene žbuke
 • podloga za zidno grijanje
 • izolacija za stropove garaža, za spuštene stropove i zvučne barijere
 • ploče su kompatibilne u gradnji s drvenim konstrukcijskim sklopovima
 • veliki izbor ploča s obzirom na toplinsku jezgru
 • zvučna izolacija
 • primjenjuju se kao dekorativne obloge u različitim bojama
 • za uporabu u vlažnim područjima (staje)

Dali ste znali

Ploča Drvoterm A2 – troslojna građevna ploča s jezgrom od kamene vune - spada u razred A2 reakcije na požar – negoriv materijal.

Razlozi za kupnju

 • veliki izbor ploča s obzirom na izolacijsku jezgru
 • jednostavna obrada kod ugradnje
 • otpornost na kemijske utjecaje i insekte
 • pogodne su za način skeletne gradnje, prije svega kod obnova klasičnih zgrada
 • odlična podloga za klasične vapneno-cementne i gips vapnene žbuke
 • podloga za zidno grijanje
 • izolacija za stropove garaža, za spuštene stropove i zvučne barijere
 • za uporabu u vlažnim područjima (staje itd.)
 • koriste se kao dekorativne obloge u različitim bojama
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspješne robne marke.
Više informacija
KVALITETA
Poslujemo u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja.
Više informacija
OKOLIŠ
Orijentirani smo na upravljanje regulatornim zahtjevima i smanjenju našeg utjecaja na okoliš.
Više informacija