HR
IZOTEM V3
Hidroizolacijska bitumenska traka IZOTEM se koristi za manje zahtjevne jedno ili višeslojne hidroizolacije podzemnih dijelova građevine. Može se koristiti i kao sekundarni pokrov u sustavima kosih krovova. Traka je obostrano zaštićena lako taljivom...
Više o proizvodu
IZOTEM V4
Hidroizolacijska bitumenska traka IZOTEM se koristi za manje zahtjevne jedno ili višeslojne hidroizolacije podzemnih dijelova građevine. Može se koristiti i kao sekundarni pokrov u sustavima kosih krovova. Traka je obostrano zaštićena lako taljivom...
Više o proizvodu
IZOTEM T4
Hidroizolacijska bitumenska traka IZOTEM se koristi za manje zahtjevne jedno ili višeslojne hidroizolacije podzemnih dijelova građevine. Može se koristiti i kao sekundarni pokrov u sustavima kosih krovova. Traka je obostrano zaštićena lako taljivom...
Više o proizvodu
IZOTEKT SV3
Hidroizolacijska bitumenska traka IZOTEKT je izrađena od staklenog voala obloženog s kvalitetnom bitumenskom masom koja je modificirana s dodacima plastomernih polimera (APP). Koristi se za manje zahtjevne jedno ili višeslojne hidroizolacije...
Više o proizvodu
IZOTEKT SV4
Hidroizolacijska bitumenska traka IZOTEKT je izrađena od staklenog voala obloženog s kvalitetnom bitumenskom masom koja je modificirana s dodacima plastomernih polimera (APP). Koristi se za manje zahtjevne jedno ili višeslojne hidroizolacije...
Više o proizvodu
IZOELAST SV4
Hidroizolacijska bitumenska traka IZOELAST je izrađena od staklenog voala obloženog s kvalitetnom bitumenskom masom, koja je modificirana s dodacima elastomernih polimera (SBS). Koristi se za manje zahtjevne jedno ili višeslojne hidroizolacije...
Više o proizvodu
VAŠ PARTNER
Robna marka FRAGMAT, pojam kvalitete i tradicije.
Više informacija
TRADICIJA
Stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija zadržali smo uspješne robne marke.
Više informacija
KVALITETA
Poslujemo u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja.
Više informacija
OKOLIŠ
Orijentirani smo na upravljanje regulatornim zahtjevima i smanjenju našeg utjecaja na okoliš.
Više informacija